Yhteenvetoa Helmen ensimmäisestä vuodesta

Aloi­tin vuo­den 2019 vii­mei­sen blo­gi­pos­tauk­sen ideoin­nin mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­ty­jen Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian mes­su­jen annis­ta, sil­lä se oli Hel­mel­le pon­nah­dus­lau­ta uusien yhteis­työ­ta­ho­jen ja ver­kos­to­jen saa­mi­seen näin ensim­mäi­se­nä toi­min­ta­vuon­na. Mut­ta aloi­te­taan kui­ten­kin ensin sii­tä mik­si Hel­mi on ole­mas­sa! Minul­le tuli 2018 syk­syl­lä, vie­lä­pä val­ta­kun­nal­li­se­na Senior Surf -päi­vä­nä, vah­va tun­ne sii­tä, että läh­den kehit­tä­mään senio­reil­le iloa ja hyvin­voin­tia lisää­viä etä­pal­ve­lui­ta kotiin. […]