”Talvikuulumisia” Helmestä! ?

Tam­mi­kuun blo­gi­pos­taus on jää­nyt koko­naan teke­mät­tä, sil­lä kii­ret­tä on pitä­nyt uusien pilot­ti­pro­jek­tien myö­tä (huh!). Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa kuu­lu­mi­sia omais­hoi­don pilo­teis­ta. Etä­pal­ve­lu Hel­mes­sä on käyn­nis­sä kak­si erit­täin mie­len­kiin­tois­ta pilot­ti­pro­jek­tia liit­tyen Omais­hoi­ta­jien tuke­mi­seen etä­pal­ve­lu­mal­lil­la. Win­No­va Porin lähi­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joi­den inno­kas jouk­ko on muka­na Hel­men & Win­No­van yhtei­ses­sä digi­ke­hit­tä­mis­pa­jas­sa, jos­sa tutus­tu­taan etä­tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­siin osa­na omais­hoi­to­per­hei­den tuke­mis­ta etä­pal­ve­luil­la. Vii­si viik­koa kes­tä­väs­sä pilotissa […]