Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen koti- ja hoivakotikaranteenissa – nyt on aika tarttua etäpalveluratkaisuihin!

Koro­na­krii­sin seu­rauk­set näky­vät jo lähi­kuu­kausi­na van­hus­väes­tös­sä Olen käy­nyt vii­me viik­koi­na kes­kus­te­lu­ja niis­tä ongel­mis­ta, jot­ka Koro­­na­­vi­­rus-pan­­de­­mian myö­tä on tul­lut niin kun­nil­le, yksi­tyi­sel­le sek­to­ril­le kuin senio­rei­den omai­sil­le. Van­huk­set eivät saa vie­rai­li­joi­ta hoi­va­ko­tei­hin eikä virik­keel­li­siä ryh­miä voi­da enää juu­ri­kaan jär­jes­tää, tai aina­kin hyvin rajoi­te­tus­ti, ja sil­loin jos hoi­va­työl­tä ehdi­tään. Lisäk­si omais­ten huo­li omas­sa kodis­sa tai hoi­va­ko­dis­sa asu­vis­ta läheisistä […]