Kun seu­raa vii­me­ai­kais­ta uuti­soin­tia van­hus­pal­ve­lu­jen huo­nos­ta laa­dus­ta, tulee ihme­tel­leek­si, onko etä­tek­no­lo­gi­aa vie­lä riit­tä­väs­ti hyö­dyn­net­ty osa­na laa­du­kas­ta hoi­vaa? Minus­ta ei. Esi­mer­kik­si video­vä­lit­tei­set kuva­pu­he­lut ikään­ty­neil­le kotei­hin ovat jo lisään­ty­väs­sä…