HELMI-BLOGI

 

20.04.2021

 Senioreiden toimintakyvyn tukeminen kotiin – digitaalista hyvinvointia 24/7!

 

Ilopiste.fi elä­mys­pal­ve­lun pal­ve­lu­kat­taus on alku­vuon­na 2021 laa­jen­tu­nut mm.
koti­pal­ve­lu­yri­tyk­siin, jos­sa elä­mys­pal­ve­lu tukee hoi­ta­jan osaa­mis­ta ja senio­rin
toi­min­ta­ky­kyä. Koro­na­pan­de­mia on lisän­nyt tar­vet­ta myös tukea suo­raan omas­sa
kodis­sa asu­via senio­rei­ta, sil­lä eri­lai­set har­ras­tus- ja päi­vä­toi­min­ta­ryh­mät
ovat olleet sul­jet­tui­na tai auki rajoi­te­tus­ti jat­ku­neen koro­na­pan­de­mian vuok­si.
Ilo­pis­te on jul­kais­sut mm. Hoi­va­va­je tie­dot­teen: 
https://www.sttinfo.fi/tiedote/hoivavaje-hurjassa-kasvussa?publisherId=69817937&releaseId=69898594

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on teh­nyt jo vuo­den yhteis­työ­tä Ilo­pis­teen elä­mys­ten paris­sa – ja nyt yhteis­työ tii­vis­tyy enti­ses­tään! Etä­pal­ve­lu Hel­mi on nimit­täin avan­nut 1.4.2021 Ilopiste.fi
pal­ve­lun kulut­ta­ja­myyn­nin eli lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­lä­myk­set, luon­to­ret­ket ja
muut hyvin­voin­tia 24/7 tuke­vat elä­myk­set ovat nyt han­kit­ta­vis­sa senio­rin kotiin
Hel­mes­tä!
Elä­mys­pal­ve­lua voi käyt­tää mil­tä tahan­sa net­tiin lii­tet­tä­väl­tä
äly­lait­teel­ta. Eli oma lai­te + net­tiyh­teys – ja pal­ve­lu on käyt­tö­val­mis!
Lisäk­si mukaan pää­see myös uuden Ilo­ka­na­van ryh­mä­toi­min­taan – ainoas­taan
perus­li­sens­sin hin­nal­la!

 

Mah­dol­lis­te­taan kaik­ki iloa & elä­myk­siä senio­rei­dem­me kotiin! 🙂

 

t. Lau­ra, TtM

 
 

Kiinnostuitko muista Helmipalveluista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *