Blogi

Yhteenvetoa Helmen ensimmäisestä vuodesta

Aloi­tin vuo­den 2019 vii­mei­sen blo­gi­pos­tauk­sen ideoin­nin mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­ty­jen Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian mes­su­jen annis­ta, sil­lä se oli Hel­mel­le pon­nah­dus­lau­ta uusien yhteis­työ­ta­ho­jen ja ver­kos­to­jen saa­mi­seen näin ensim­mäi­se­nä toi­min­ta­vuon­na. Mut­ta

Lue lisää »

Kuulumiset ja kokeilun yhteenveto

Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus on päät­ty­nyt lop­pu­kes­kus­te­luun ja kir­jal­li­siin palaut­tei­siin. Eri­tyi­ses­ti sään­nöl­li­sen lii­kun­nan lisää­mi­ses­sä ryh­mä on onnis­tu­nut erit­täin hyvin: 80 % aktii­vi­ses­ti val­men­nuk­seen osal­lis­tu­neis­ta on lisän­nyt 1–2

Lue lisää »

Kiinnostuitko muista Helmipalveluista?