Etäpalvelu Helmi - onnistuneen ikääntymisen puolesta

 
Etäpalvelu Helmen missiona on onnistunut ikääntyminen.
Etäpalvelu Helmi tarjoaa toimintakykyä tukevia palveluita niin hoivaorganisaatioille kuin senioreille kotiin - etänä, mutta ei etäisesti! 🙂 Toiminnan painopiste on nyt ja tulevaisuudessa etäryhmätoiminnassa sote-organisaatioiden asiakkaille.
Helmessä järjestetään myös gerontologiaan ja senioreiden etäpalveluihin liittyvää koulutusta. Onnistuneen ikääntymisen® -webinaarikoulutukset tukevat sekä kotipalveluyritysten työntekijöitä että hoiva-alan opiskelijoiden osaamista. 
Helmi on myös kotipalveluiden tukipalvelutuottaja Karviaisten alueella. Helmi Elämyspalveluiden (etäpalveluina 05/2022 alkaen) avulla tuetaan seniorin toimintakykyä niin ryhmissä kuin yksilöllisellä elämysohjauksella.
 
Iloisin terveisin,
Laura - TtM, gerontologi

 

Ajankohtaista Helmessä

 

28.4.2022

Hel­mi Elä­mys­pal­ve­lut Kar­viais­ten alu­een senio­reil­le ja omais­hoi­to­per­heil­le uudis­tui­vat! Hel­mi Seu­ra -etä­pal­ve­lu­na sekä Hel­miklu­bi -etä­ryh­mät, jot­ka käyn­nis­ty­vät tou­ko­kuus­sa! VARAA PAIKKASI RYHMÄSTÄ PIAN JA TULE MAKSUTTA TESTAAMAAN MOLEMPIA PALVELUITA! 🙂

 

11.4.2022
 
Hel­mi Seu­ra -etä­pal­ve­lu tuo mie­le­käs­tä teke­mis­tä ja seu­raa senio­rin kotiin min­ne­päin Suo­mea tahan­sa - myös ulko­mail­le! Täs­tä pää­set suo­raan Vel­lon ajan­va­ruk­seen: https://vello.fi/etapalveluhelmi/
 

Lisää ajankohtaista fb-sivuilla: @HelmiEtapalvelu