Etäpalvelu Helmi - onnistuneen ikääntymisen puolesta

 
Etäpalvelu Helmen missiona on onnistunut ikääntyminen.
Etäpalvelu Helmi tarjoaa toimintakykyä tukevia palveluita niin hoivaorganisaatioille kuin senioreille kotiin - etänä, mutta ei etäisesti! 🙂 Helmi toimii nykyään ns. hybridimallilla, jossa on sekä etäpalveluita että live-tapaamisia (*yhdistettynä digitaalisiin palveluihin). Toiminnan painopiste on senioreiden etäryhmätoiminnassa ns. Helmi Mummolasta etähoivan asiakkaille.
Vihti-Karkkila alueen kotona asuvilla senioreilla on myös vuonna 2022 mahdollisuus hankkia itselleen toimintakykyä monipuolisesti tukevaa kotipalveluiden tukipalvelua - Helmi Elämyskotipalvelua. 
Iloisin terveisin,
Laura - TtM, gerontologi

 

Ajankohtaista Helmessä

 
16.01.2022
Hel­mi Elä­mys­ko­ti­pal­ve­lu on käyn­nis­ty­nyt Vih­ti-Kark­ki­la alu­een senio­reil­le. Varaa mak­su­ton esit­te­ly etä­nä tai senio­rin koto­na! Paik­ko­ja rajoi­te­tus­ti!
 
 

09.01.2022

Hel­miklu­bi kän­nis­tyy 14.1.2022 digi­tai­toi­sil­le 70+ senio­reil­le Uudel­la­maal­la! Hel­miklu­bi jär­jes­te­tään Teams-etäyh­tey­del­lä ja se on mak­su­ton tam­mi­kuun ajan. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan Hel­miklu­bil­le! 

28.9.2021

Hel­mi Juh­la­seu­ra mah­dol­lis­taa senio­rin pää­syn eri­lai­siin per­heen ja suvun juh­liin ja tapah­tu­miin, ks. Hel­mi­pal­ve­lut!

Lisää ajankohtaista fb-sivuilla:@HelmiEtapalvelu