Etäpalvelu Helmi - onnistuneen ikääntymisen puolesta

Mikä Etäpalvelu Helmi on?

 

Etäpalvelu Helmen missiona on onnistunut ikääntyminen.

Etäpalvelu Helmi kouluttaa kotipalveluyrityksiä etäpalveluihin sekä gerontologisen osaamisen hyödyntämiseen osana onnistunutta ikääntymistä. Oppilaitosten kanssa Helmi tekee myös tiivistä yhteistyötä. 
UUTTA: syksyllä 2021 käynnistyy uudenlainen kotipalveluiden tukipalvelu - Helmi Elämyskotipalvelu. Palvelussa hyödynnetään Ilopiste.fi virkistäviä ja kuntouttavia elämyksiä jokaisella kotikäynnillä.
Toimin myös Ilopiste.fi elämyspalvelun  myyntiedustajana. Ilopiste.fi palvelussa tarjolla toimintakykyä tukevia elämyksiä hoivaorganisaatioille ja seniorin kotiin - 24/7.
 
Iloisin terveisin,
Laura - TtM, gerontologi
#Onnis­tu­nu­ti­kään­ty­mi­nen
 

Ajankohtaista Helmessä

30.08.2021

Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen® -webi­naa­rit alka­vat! MAKSUTON webi­naa­ri-start­ti koti­pal­ve­lu­yrit­tä­jil­le to 9.9. klo 15-15.30 Team­sin väli­tyk­sel­lä. Ilmoit­tau­du mukaan: info@etapalveluhelmi.fi

Hel­mi Elä­mys­ko­ti­pal­ve­lu käyn­nis­tyy pian Kau­niais­ten ja Vih­din alu­eel­la! Ole yhtey­des­sä, jos haluat toi­min­ta­ky­kyä tuke­vaa & ilois­ta teke­mis­tä senio­rin kotiin. 

01.04.2021

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on avan­nut Ilopiste.fi elä­mys­pal­ve­lun kulut­ta­ja­myyn­nin! Tilaa itsel­le­si tai lähei­sel­le­si Ilo­pis­teen elä­myk­set omal­le äly­lait­teel­le hyvin­voin­nin tuek­si. Hel­mi Shop: https://holvi.com/shop/dcGPVZ/

9.11.2020

Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen yhtei­sö on avat­tu - ter­ve­tu­loa mukaan KAIKKI van­hus­ten paris­sa työs­ken­te­le­vät!

https://www.facebook.com/groups/58300864925

 

ps. Seuraa ajankohtaisia tapahtumia Fb-sivuilla: https://www.facebook.com/HelmiEtapalvelu

#Onnistunutikääntyminen

Helmi Elämyskotipalvelu

Helmen ajankohtaiset lehtijutut

Lippajärvi-Kauniainen lehdessä (08/2021) julkaistu: “Helmi Elämyskotipalvelu tuo toimintakykyä ja elämyksiä seniorin kotiin.”