Helmipalvelun kuulumisia keväältä – ja suunnitelmia syksylle!

Etä­pal­ve­lu Hel­men huh­­ti-tou­­ko­­kuu on eden­nyt vauh­dik­kaas­ti, sil­lä käyn­nis­sä ole­van pilot­ti­ryh­män lisäk­si Hel­mi on ollut eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa, jois­ta vii­mei­sin Per­he­bi­leet -tapah­tu­ma 18.5 Num­me­las­sa. Etä­pal­ve­lu Hel­mi alkaa pik­ku­hil­jaa tul­la tutuk­si yhä usea­mal­le senio­ril­le ja hei­dän lähei­sil­le. Saa­tu­jen alus­ta­vien palaut­tei­den perus­teel­la kuva­pu­he­li­men väli­tyk­sel­lä ohjat­tu ryh­mä­toi­min­ta koe­taan muka­vak­si ja arkea ryt­mit­tä­väk­si tapah­tu­mak­si, jota osa­taan odot­taa! Pilot­ti­ryh­män osal­lis­tu­jat ovat saaneet […]