Helmi Hyvinvointivalmennuksen kuulumiset

Moti­vaa­tion vah­vis­ta­mi­nen tär­ke­ää Val­men­nuk­ses­sa oli vuo­ros­sa lii­­kun­­ta-aihei­­nen tee­ma 11.9.2019. Osal­lis­tu­jat ovat onnis­tu­neet muka­vas­ti aset­ta­mis­saan tavoit­teis­sa. Kes­kus­te­lim­me moti­vaa­tion vah­vis­ta­mi­ses­ta, joka useim­mil­le se suu­rin haas­te – löy­tyi­si­kö lii­kun­ta­ka­ve­ri jos­tain lii­kun­ta­jär­jes­tös­tä (Suo­men Latu) ja oli­si­ko kivat tree­ni­vaat­teet itseä kan­nus­ta­va asia tai pal­kin­to onnis­tu­mi­sis­ta. Tukea union­­gel­­miin- osal­lis­tu­jat löy­si­vät ver­tai­sen Jut­te­lim­me myös vuo­ro­kausi­ryt­min hal­lin­nas­ta ja unes­ta. Aika monel­la tun­tuu haas­tee­na olevan […]